Firma Produkcyjno-Handlowa
M. Karlak i wspólnicy
Spółka Jawna

Firma Karlak uzyskałą dotację w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.